Investorský slovník 9.

21. května 2008 v 14:52 | Jindra.Z. |  Slovníček pojmů

FED (Federální rezervní systém)
Obdobou České národní bandy je americká centrální banka známá pod označením FED. Mužem číslo jedna je Alan Greenspon, jehož projevy jsou trhem bedlivě sledovány. Dnes má na starosti měnovou politiku, regulaci bankovního sektoru, udržování stability finančního systému a zajištění určitých finančních služeb některým subjektům. Veledůležitým orgánem je FOMC (Federal Open Market Committee), což je výkonný výbor vykonávající měnovou politiku.

FFF
Zkratkou FFF, vycházející z angličtiny, jsou někdy také nazývání tzv. business angels (andělé). FFF znamená: Family (rodina), Friends (přátelé) a Fools (hlupáci).
viz. také business angels (andělé)

Fibonacci Ratio
Poměr mezi 2 jakýmikoliv po sobě jdoucími čísly Fibonacciho řady, známé jako (f). Poměr každého čísla k následujícímu většímu číslu je přibližně 0.618 a k následujícímu menšímu číslu je přibližně 1.618. Fibonacci ratio slouží k určování cílových cen.

Fibonacciho čísla
Posloupnost 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34,..., ve které je každý člen sumou předcházejících dvou členů. Široce používaná v technické analýze k určování hladiny podpory, odporu a trendů. Z Fibonacciho čísel je odvozena posloupnost 0,618 (dělíme po sobě následující členy fibonacciho posloupnosti od pátého členu dále), 38,2 (dělím členy posloupnosti ob jeden), 0,5 a 1,618 (dělíme člen posloupnosti jeho předchůdcem). Dále se občas používají odmocniny těchto čísel. Klasickým způsobem užití je rozdělní intervalu mezi dnem a vrcholem trendu, čímž získáme hladiny odporu a podpory v oblasti.

Fill
Provedený příkaz nakoupení nebo prodání cenných papírů.

Fill order
Příkaz, který musí být okamžitě vyřízen.
Finanční derivát (financial derivative)
Souhrnný pojem pro úrokový derivát, měnový derivát,akciový derivát a úvěrový derivát. Avšak podle mezinárodních účetních standardů se tato definice rozšiřuje o derivát, u něhož se nepředpokládá brutto vypořádání komodity, tj.nepředpokládá se dodávka podkladové komodity.

Finanční leasing
= finanční pronájem a s následnou koupí najaté věci. Účelem finančního leasingu je na základě leasingové smlouvy umožnit zákazníkovi za úhradu trvalé užívání movitých věcí nebo jejich souboru. Leasingová společnost je po dobu trvání LS vlastníkem předmětu leasingu a získala ho do svého vlastnictví nákupem od dodavatele podle výběru zákazníka a na jeho žádost. Minimální doba trvání leasingu je 36 měsíců.

Finanční páka (Laverage)
Vypůjčené peníze jsou použity na investiční účely. Může to zvýšit zisky nebo ztráty a snížit riziko

Finanční trh
Se skládá ze dvou organicky na sebe navazujících trhů: peněžního trhu a kapitálového trhu, které se bezprostředně ovlivňují a vzájemně doplňují. Finanční trh je místo, kde subjekty (investoři) nabízejí svůj volný finanční kapitál subjektům, které tento kapitál potřebují k pokrytí svých investic.

Fixing
Je typem obchodování na Burze cenných papírů Praha, který spočívá v tom, že objednávky na nákup určitého cenného papíru od obchodníků s cennými papíry se průběžně shromažďují a v předem stanovený čas je určen (zafixován) jediný kurz, za který je cenný papír zobchodován, přičemž při uspokojování poptávky dostávají přednost ti obchodníci, kteří nabídli nejvyšší cenu.
Float (free float)
Počet cenných papírů, se kterými je možné na trhu volně obchodovat (udává se v procentech z celkového objemu emise). Například internetové společnosti zpravidla při svých IPO uplatňují taktiku malého floatu (někdy menšího než 20 %), čím se vytváří tlak na růst ceny.
Floor trader
Člen burzy obchodující v parketu (na své vlastní konto).

Floor traders
Zaměstnanec makléřské firmy pracující v hale burzy.
FOMC
Federal Open Market Comitee. Výbor prezidentů lokálních poboček Fedu (hlasuje jen část prezidentů, hlasovací právo mezi nimi rotuje) a guvernérů Fedu, který nastavuje základní parametry měnové politiky, především výši úrokových sazeb.

Fond fondů
Je fond, který neinvestuje přímo do akcií nebo dluhopisů, ale vytváří portfolio složené ze specializovaných fondů. Investice do podílových listů jiných fondů znamená pro podílníky lepší rozložení rizika spojeného s investováním.

Fond peněžního trhu
Fond, který investuje do kvalitních dluhopisů s krátkou dobou splatnosti, jako jsou pokladniční poukázky, státní dluhopisy, dluhopisy největších bank a nejkvalitnější podnikové dluhopisy, krátkodobé termínované obchody s dluhopisy a krátkodobé terminované vklady.

Fond pojištění vkladů
Fond, který slouží k ochraně klientů bank. Povinně do něj přispívají všechny banky působící na našem území. V případě neschopnosti banky vyplatit vklady vkladatelům získají klienti z tohoto fondu část (90 % z maximální částky 25 000 euro) vložených prostředků zpátky.
FOREX
Foreign Exchanges. Mezinárodní devizový trh - obchodování s cizími měnami.

Forexové obchody
Forexové obchody jsou obchody se zahraničními měnami, jejichž cílem není dodání zahraniční měny, ale spekulace na růst či pokles devizových kursů. Protože se obchody provádějí ve velkých objemech, jsou financovány z úvěru, který zákazníkovi poskytuje zahraniční obchodník s cennými papíry. Zákazník si u zahraničního obchodníka s cennými papíry otevře účet, ale prostředky na tomto účtu neslouží k obchodování, ale pouze jako záloha na vyrovnání kursových ztrát z operací (margin). Každý obchod se skládá ze dvou na sebe navazujících operací. Nejprve dojde k otevření pozice, kdy je proveden nákup/prodej měny. V závislosti na vývoji měnových kursů je pak v blíže nespecifikované době v budoucnosti proveden nákup/prodej opačné pozice (uzavření pozice) a dojde k výslednému započtení zisku, případně ztráty. Tyto obchody jsou značně rizikové.

Free cash flow
Rozdíl mezi cash flow z provozu a investičními výdaji

Free float
Tržní kapitalizace akcií společnosti volně obchodované na kapitálovém trhu tj. akcií, které nejsou vlastněny strategickým vlastníkem.
Forward
Závazek kupujícího koupit určité množství podkladového aktiva k určitému dni za stanovenou cenu a závazek prodávajícího prodat dané množství podkladového aktiva za stejných podmínek. S forwardy se obchoduje pouze na trzích OTC.
Forward
Závazek kupujícího koupit určité množství podkladového aktiva k určitému dni za stanovenou cenu a závazek prodávajícího prodat dané množství podkladového aktiva za stejných podmínek. S forwardy se obchoduje pouze na trzích OTC.
Futures
Závazek kupujícího koupit určité množství podkladového aktiva k určitému dni v budoucnu dni za stanovenou cenu a závazek prodávajícího prodat dané množství podkladového aktiva za stejných podmínek. Futures se obchodují pouze na burzách (opčních a termínových), nikoli na OTC.

Fondy rizikového kapitálu
Fondy rizikového kapitálu spravují peníze svých investorů - jiných investičních a penzijních fondů a jednotlivců. Vybírají investiční příležitosti hlavně z řad nadějných firem hledajících kapitál pro svůj rozvoj. Jedná se o výrazně rizikovější investici než do akcií, proto se tyto fondy více zapojují do vedení firmy a koordinace jejího růstu. Poskytují nejrůznější konzultace a know-how

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama